Мається на увазі правильність вживання назви приміського села, що на північ від Чорткова. Тут ми дозволимо собі оприлюднити застереження, яке має до неї колишній його житель Андрій Базалінський. За його словами, сучасну назву рідного села він вживає з відчуттям вимушеності, позаяк переконаний у її неправильному звучанні.

На його думку, вона є наочним прикладом безграмотного перекладу географічного терміну з польської мови на українську (спадщина радянської влади). Так, у польській мові закінчення “а” жіночого роду в назві є закономірним через те, що воно мусить узгоджуватись в жіночій формі зі словом “vies” (село), що належить саме до жіночого роду. Тим більше, що нерідко в умовах великопольської займанщини у контексті адміністративної мови до назви села, про яке йдеться, додавали ще й означення “Chortkovska”, щоб не переплутати назву села Білої біля Чорткова з аналогічною назвою села біля Тернополя. В захист цієї точки зору слугує “Історично-меморіальний збірник Чортківської округи”, видрукуваний українською діаспорою в Нью-Йорку у 1974 році, де назва села вживається у правильній, властивій їй граматичній формі середнього роду – Біле.