3 травня 1791 року Сейм Речі Посполитої прийняв першу в Європі та другу в світі конституцію.

Про це нагадує Хартыя’97.

Конституція мала ліквідувати принцип «ліберум вето», приборкати шляхетську анархію, пом’якшити кріпосну соціальну нерівність, ввести основи громадянського суспільства і встановити міцну і дієздатну централізовану владу.

Прийняття Конституції 3 травня передувала гостра політична боротьба. Конституція стала результатом компромісу між шляхтою, що володіє землею, і міською буржуазією. Вона зберегла феодальний зміст і одночасно створювала більш вигідні умови для розвитку мануфактурної промисловості і торгівлі, надавала більш широкі права міським жителям.

Конституція докорінно змінила структуру вищих органів влади. Сейм перетворився на орган, що здатний на рішучі дії. Він став дійсно законодавчим і контролюючим органом. Завдяки конституції в Речі Посполитій була зроблена спроба здійснити принцип парламентського управління.

До найбільш важливих змін відносилося скасування обрання королів і встановлення спадкування трону. Спадкоємець короля, досягнувши повноліття і принісши присягу, міг бути присутнім на всіх засіданнях уряду без права вирішального голосу. Король був наділений широкими повноваженнями. Він визнавався вищим керівником всіх збройних сил в країні, призначав і знімав генералів і офіцерів, державних чиновників, сенаторів, єпископів. Всі акти короля повинні бути підписані відповідним міністром, який відповідав перед сеймом за даний акт. У разі, якщо жоден з міністрів не підписував рішення, король відступав від цього рішення, а якщо він наполягав, то питання переносилося на розгляд сейму.

Передбачалося створення постійних комісій при уряді, в тому числі – освіти, поліції, армії і фінансів, які обиралися сеймом.

Для свого часу конституція мала величезне значення, але її положення не були повністю здійснені через вторгнення військ сусідів Речі Посполитої, незадоволених її прийняттям.

Сьогодні, 3 травня, є офіційним святом в Польщі.