Звернення ВО “Фортеця” до Чортківської міської ради

Вих. №___70____

17.06.2013р.

ГОЛОВІ  ЧОРТКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПУТАТСЬКОМУ  КОРПУСУ

ЧОРТКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

___________________________________________________

Щодо захисту інтересів представників

малого та середнього бізнесу та забезпечення

законності  і прозорості  при  прийнятті рішень

  1. Одним із головних чинників формування в Україні середнього класу є розвиток підприємництва, яке виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян. Малий та середній бізнес допомагає державі вирішувати економічні (створення конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, привабливість для іноземних інвестицій) та соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення проблем бідності). За рахунок відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття в країні та одночасно збільшується рівень доходів населення.

Безумовно, задля створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні важливо віднайти здоровий баланс між фіскальним навантаженням на бізнес та державними видатками, а також забезпечити прозорість розробки та ухвалення регуляторних актів і стабільність законодавства у сфері малого та середнього бізнесу, що дозоляло б суб’єктам господарювання планувати свою діяльність на тривалий період.

На жаль, на сьогодні маємо констатувати, що підприємництво в Україні перебуває у постійній стресовій ситуації:  регулярні (мало не щомісячні) зміни у законодавстві та постійно зростаючі поточні видатки, які призводять до додаткових фінансових втрат бізнесу (зокрема, необхідність заміни чи переобладнання касових апаратів, безпідставне зростання нормативної оцінки землі, грабіжницькі тарифи на газ та електроенергію). І все це на фоні численних державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу, на які у бюджетах всіх рівнів закладені смішні суми (та й ті, правду кажучи, далеко не завжди реально потрапляють у бізнес-середовище).

Малому та середньому бізнесу України приходиться лише мріяти про умови, які створюються для його розвитку дрібного підприємництва в інших країнах. Доречно буде згадати досвід Грузії , де для категорії підприємців з річним обігом до 16 тисяч доларів (понад 10 000 грн. в місяць) впроваджена категорія мікробізнес, який звільняється від сплати податку на доходи. А прибутки малого бізнесу (з річним обігом до 60 тис. дол. – близько 40 000 грн. в місяць) обкладаються податком на доходи за ставкою 3% або 5%. А для закріплення економічних свобод в Грузії розроблено Акт економічної свободи, який не дозволяє підвищувати чинні податки та вводити нові без рішення референдуму. Безумовно, політика зниження податкового навантаження, забезпечення простоти адміністрування податків та гарантій стабільності законодавчого поля  дає абсолютно виправданий ефект: податки починають плати всі.

Зважаючи на вище зазначене та  з метою уникнення умов для згортання підприємницької діяльності, хотілося б звернути увагу Чортківської міської ради на недоречність щорічних переглядів ставок єдиного податку для платників першої та другої груп у бік збільшення, оскільки чинник постійного зростання надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів спрощеної системи оподаткування закладений у прив’язці бази для нарахування цього податку до розміру мінімальної заробітної плати, яка постійно зростає, а також у ризику можливих маніпуляцій з боку влади із розміром мінімальної заробітної плати (так, відомі спроби уряду ввести поняття «гарантованої мінімальної заробітної плати», яка у будівництві планувалася на рівні 5000 грн., у торгівлі – 3500грн.).

Крім того, низький рівень інформаційного забезпечення роботи міської ради та регіональної  служби управління Міністерства доходів і зборів у Чортківському районі створює проблеми з належним та завчасним повідомленням суб’єктів господарювання про зміни у ставках податків, що неминуче призведе до додаткового фіскального навантаження на бізнес у зв’язку з нарахуванням штрафних санкцій за неповну сплату податку.

Варто врахувати і те, що на сьогодні урядом представлено законопроект, яким планується для суб’єктів спрощеної системи оподаткування першої та другої груп об’єднання ставок єдиного податку з єдиним соціальним внеском з одночасної зміною ставок єдиного податку у діапазоні 19-38 % від мінімальної заробітної плати. А це, звичайно, потягне за собою черговий обов’язковий перегляд ставок єдиного податку у цьому році.

Саме тому наше громадське об’єднання, виражаючи  інтереси як членів своєї організації, так і інших представників малого та середнього бізнесу нашого міста, просить депутатський корпус Чорківської міської ради не приймати рішення про збільшення ставок єдиного податку на 2014 рік. Адже таке збільшення не дасть відчутного зростання дохідної частини міського бюджету, але створить додаткові ризики: зниження довіри до місцевої влади з боку бізнесу та посилення переваг для суб’єктів, які працюють у нелегальному полі (адже збільшити податкове навантаження можна лише для тих, хто працює офіційно і сплачує податки).

2. Хочемо звернути увагу і на те, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. Реалізація даних принципів визначає гарантії громади для участі у формуванні та виконанні програм соціально-економічного розвитку своїх регіонів та для впливу на раціональне використання та регламентоване розпорядження  майном, яке перебуває у власності територіальних громад.

Незважаючи на високий рівень пропагування в країні залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до публічної інформації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості суб’єктів владних повноважень, на жаль, діяльність Чортківської міської ради далеко не відповідає зазначеним вище положенням.

Міська рада як розпорядник публічної інформації належно не виконує обов’язок щодо оприлюднення інформації, а саме :  нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів рішень, що підлягають обговоренню, інформації про нормативно-правові засади діяльності; переліку та умов отримання послуг, форм і зразків документів, правил їх заповнення;  порядку складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності;  інформації про систему обліку, види інформації, яка  зберігається;  інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень міської ради; планів проведення та порядків денних своїх відкритих засідань.

Більше того, самі депутати міської ради отримують порядок денний засідання в день сесії або за день до її проведення, хоч відповідно до чинного законодавства проекти нормативно-правових актів та рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Варто звернути увагу і на дуже низький рівень роботи офіційного сайту міської ради. Адже, відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», у разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту інформація, яка підлягає обов»язковому оприлюдненню, оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. На жаль, сайт міської ради мало інформативний і не відповідає вимогам забезпечення публічності інформації. Так, на сайті представлені лише поодинокі рішення міської ради, відсутній статут міста, містобудівна документація, блок інформації про склад та роботу громадської ради.

Так, для прикладу, громада міста Чорткова, завітавши на офіційний сайт  Калуської міської ради, може отримати вичерпну інформацію про всі рішення виконкому та сесій міської ради, а інформація про діяльність власної ради – недоступна чортківчанам. Відвідавши сайт  Сумської  міської ради, без жодних проблем отримуєш доступ до статуту міста, його генерального плану, плану зонування та схеми планувальних обмежень. А от генеральний план рідного міста і досі залишається загадкою для жителів Чорткова, хоч громада має гарантоване законом право на участь в обговоренні містобудівної документації, зокрема генерального плану населеного пункту, який розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. З цією метою загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   розміщення  на  веб-сайті  органу
місцевого самоврядування та у місцевих друкованих  засобах  масової
інформації.

Приймаючи до уваги право громадських організацій на здійснення громадського контролю за забезпеченням розпорядником інформації доступу до публічної інформації та з метою забезпечення дотримання виконавчим комітетом Чортківської міської ради та Чортківською міською радою принципів місцевого самоврядування в Україні, місцевий осередок  Всеукраїнського  об’єднання «Фортеця» у Тернопільській області звертає увагу керівництва та депутатського корпусу Чортківської міської ради на необхідність негайної  реалізації наступних завдань:

  1. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», що дозволить громаді міста завчасно і в повному обсязі отримувати інформацію про діяльність органу місцевого самоврядування, знайомитися з проектами рішень, рішеннями міської ради та розпорядженнями голови міської ради.
  2. Забезпечити належне  та систематичне інформаційне наповнення офіційного сайту  Чортківської міської, привівши структуру сайту у відповідність до структури публічної інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню.
  3. Вжити заходів для забезпечення публічності роботи громадської ради при Чортківській міській раді, зокрема, шляхом створення окремого інформаційного блоку «Громадська рада» на офіційному сайті із обов’язковим  розміщенням  відомостей про персональний склад  громадської ради, а також плану роботи дорадчого органу та протоколів його засідань.
  4. Офіційно оприлюднити  містобудівну документацію у місцевих друкованих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради, а задля професійного  колегіального розгляду й обговорення містобудівних,  архітектурних та інженерних рішень  містобудівної  та  проектної  документації створити в найкоротші терміни  архітектурно-містобудівну раду.
  5. Депутатам міської ради більш активно використовувати громадські слухання та громадські експертизи як інструментарій громадського контролю, зокрема і за забезпеченням виконкомом міської ради належного доступу громадськості до публічної інформації. У розвиток поставленого завдання пропонуємо депутатам міської ради ініціювати проведення громадських слухань з питання дотримання Чортківською міською радою вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

В жодному разі місцевий осередок ВО «Фортеця», адресуючи дане звернення, не ставив собі за мету просто розкритикувати роботу Чортківської міської ради, адже наявність зазначених в заяві порушень є свідченням низького рівня громадської активності та контролю з боку жителів міста Чорткова, а значить є спільними проблемами громади міста та органу місцевого самоврядування, а тому й вирішувати поставлені завдання потрібно спільно.

Члени ВО «Фортеця» готові до плідної та конструктивної співпраці на засадах законності, верховенства права  та в інтересах територіальної громади міста Чорткова.

http://час.in.ua