Грущак А. Москалі. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 444 ст.

Книга «Москалі» має два розділи – «Між молотом і ковадлом» та «Вузол трагедій». Крім них є ще додаток – «Епілог». Це, по суті, ще одна спроба в Україні в науково-популярному виданні об’єднати висловлювання зарубіжних та вітчизняних прогресивних діячів про імперську суть Московщини та її войовничий народ.
У книзі показано антихристиянські потуги Москви щодо народів світу і, особливо, щодо українців, а також мілітаристське прагнення імперської країни «духовних скрєпов» до світового панування.
Письменник Андрій Грущак своїми віршованими деклараціями доповнює правдиві характеристики, дані видатними людьми москалям упродовж всієї їхньої історії.
Це – своєрідна відповідь московським шовіністам, котрі протягом багатьох століть твердили і досі твердять, що, мовляв, українці як етнос – не окремий народ, що вони не мають своєї історії, власної мови, літератури, культури, належної християнської духовності, а мають лише комплекси меншовартості і національної неповноцінності. І що москалі та українці – «адін і тот же народ, ібо с аднова корня проісходят».