Колеги по роботі, учні наукової школи та близькі знайомі з сумом сповіщають, що 25-го липня 2018 року на 83-му році життя зупинилося серце видатного вченого – доктора технічних наук, професора ФІЛЬЦА РОМАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА та висловлюють щире співчуття родині.

Фільц Роман Володимирович наукову діяльність розпочинав на кафедрі «Електричні машини та апарати» Львівської Політехніки і відомий в наукових колах електро¬тех¬ніків як автор фундаментальних праць в галузі електромеханіки, численних монографій, статей, опублікованих у високо рейтингових наукових виданнях.
Професор Фільц Р. В. автор нелінійної теорії електромагнітного перетворення енергії, заснував наукову школи, відому в наукових колах багатьох передових і технічно розвинених країнах Європи. Під його керівництвом підготовлено декілька десятків кандидатів і докторів технічних наук, а створена ним наукова школа продовжує активну діяльність, розвивається та слугує кадровою основою багатьох передових університетів, не лише України, але й за кордоном.
Фільц Р. В. завжди займав безкомпромісну, активну громадянську і націо¬нальну позицію – це вагомий внесок в розбудову міцної національної держави Україна. Він був прикладом для колег, студентів. Пам’ять про професора Фільца житиме в серцях і душах сущих і майбутніх поколінь вчених, громадськості.
Життя ж людини подібне до свічки, яка за сприятливих умов догоряє повністю, але в цьому тимчасовому світі все залежить «від часу й нагоди» (Екклезіаста 9:11б). Важливо, не скільки людина прожила, а що зробила і, чи було її життя доброчинне та доброчесне. Людина, позбуваючись свого тілесного існування, продовжує жити в дусі, у спогадах, у серцях живих людей… Пам’ять… Пам’ять – сльоза, як весняна роса, нею живемо вдень та вночі… Пам’ятаймо!

КОЛЕГИ, УЧНІ (м. Львів)