Вийшла друком книжка літературно-критичних розмислів під назвою «Естет із барткою в руці» про творчість письменника Олеся Дяка. Вона побачила світ у видавництві «Коло». В анотаційному слові до неї відомого письменника і критика Богдана Смоляка читаємо: «Поява цієї збірки рецензій, відгуків та інтерв᾿ю зініційована передовсім інтересом відомих майстрів слова (поетів, літературних критиків, журналістів) до поетичної творчості свого талановитого колеги й побратима – Олеся Дяка.

Тут висвітлені такі її приваби, як ментально-пластична й густометафорична образність, афористичність, філософічність, мовна свіжість, ритмонаспівність.  Книга інтригує й моментами гострокритичними, задиристо-пародійними, – коли аналітик дивиться ніби крізь віршований рядок, завважує тільки функціональну штучність штуки. Однак це добра, хоч і трохи пересадна ознака, позаяк засвідчує життєздатність сучасної літературно-критичної думки. Як і широту взаємно творчих рефлексій.

Тож із поданих в одній книзі, а досі розсипаних у вітчизняній періодиці, аксіологічних текстів постає оригінальний портрет, включно з колоритними біографічними подробицями, поета-львів᾿янина всеукраїнського масштабу. Воднораз маємо цікавий матеріал для розмислів про творчість кільканадцяти авторів-учасників збірки.

Книгу, яка так граційно оминула тектонічну зону захвалювання, можна, відтак, вважати вдалою спробою всебічно-об᾿єктивного розгляду творчості поета».

         ПРЕССЛУЖБА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСПУ