Як відомо, кількість жінок у науково-технічній сфері нашої країни щороку зростає. Причин цього достатньо, і головними з них є інтерес до науки, бажання впливати на майбутнє своєї країни, рідного краю. Серед жінок, які вирішили присвятити свою кар’єру науковій діяльності, – професор кафедри економіки підприємства та завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» Світлана Михайлівна Судомир.

Світлана Судомир народилася в с. Городиська Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчила середню школу в с. Верхня Липиця Рогатинського району, у 2003 році – Національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста. Доктор економічних наук із 2017 року. Автор понад 150 наукових праць, 12 монографій та 4 посібників. Стаж її науково-педагогічної роботи у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» – 17 років, де з 2017 р. Світлана – професор кафедри економіки підприємства та завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності.
9 лютого 2021 року в житті С. Судомир відбулася ще одна важлива подія – рішенням Міністерства освіти і науки їй присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства.
За період трудової діяльності Світлана Судомир неодноразово нагороджувалася грамотами ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Тернопільської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Національного університету біоресурсів і природокористування України, польського університету (Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce, Польща), подяками Міністерства освіти і науки (МОН) України, українських і польських вищих навчальних закладів. Подяку МОН, зокрема, одержала за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, подяку польського вузу (Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce) – за особливе визнання та активну участь у проєкті «Польща – Схід» (2021).
У 2018 р. успішно закінчила 4-денний тренінг із підвищення кваліфікації, представлений експертами з Малопольської школи державного управління Краківського економічного університету в рамках проєкту USAID «Децентралізація забезпечує кращі результати та ефективність» (DOBRE) в м. Київ. У квітні 2019 р. – підвищила кваліфікацію в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.Брала участь у мобільності в рамках проєкту CEASC – CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS 2019–2020 рр. в Католицькому університеті у м. Ружомберку (Словаччина). Із січня по травень 2020 р. проходила післядипломне міжнародне стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» в університеті Суспільних Наук (UNS), м. Лодзь (Польща). Брала участь у міжнародному стажуванні в Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce (Польща), мета якого – підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної та викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів, проведення онлайн-класів та симпозіумів.
Є членом спеціалізованої вченої ради у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, членом редколегії збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки),науково-практичного журналу«Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку», «Вісника Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва» та ін.
Сьогодні Світлана відома ще й тим, що стала директором наукового департаменту споживчого товариства «IMTD International» за програмою «Оздоровлення економіки України». Основними напрямками діяльності департаменту, за її словами, є проведення міжнародних наукових конференцій та інших наукових заходів, обмін міжнародним досвідом, методиками, студентами, викладачами і спеціалістами, реалізація окремих освітніх та наукових проєктів, проведення експертних оцінок в галузі рослинництва і тваринництва, проведення експертної оцінки якості землі, написання проєктів для отримання грантів із метою розвитку сучасного аграрного бізнесу, проведення експертиз бізнес-проєктів, забезпечення гармонійної єдності науки і виробництва як запоруки успішного розвитку країни.
Світлана Судомир із тих сучасних жінок, котрі йдуть до мрії впевнено й наполегливо. Цим успіхам завдячує своїй матері, дочці Марії – кандидату економічних наук, колегам, однодумцям із команди «IMTD International» і особливо науковому консультанту – доктору економічних наук, професору Олексію Гудзинському.

Тетяна Бідзіля.