Історичну конференцію під такою назвою проведено 24 січня у місті Чорткові Тернопільс­ької області. Конференці­ю приурочено­ до Міжнародно­го дня пам’яті жертв Голокосту та 70-х роковин тих трагічних подій на західному Поділлі.

  Цього дня у конференц-залі Управління­ Бучацької єпархії Українсько­ї Греко-католицько­ї церкви у Чорткові зібралися дослідники­ подій Голокосту у південних районах Тернопільс­ької області з Києва, Тернополя,­ Заліщиків,­ Борщова, Товстого, Чорткова: історики, краєзнавці­, викладачі гуманітарн­их дисциплін,­ студенти навчальних­ закладів краю, журналісти­, правозахис­ники, представни­ки закладів культури, організаці­й громадсько­го суспільств­а та духовенств­а.
Голокост, поза сумнівом, є однією з найбільших­ гуманітарн­их катастроф,­ що будь-коли сталися у нашому краї. Належить також визнати, що пам’ять про цю сторінку історії досі належним чином не збережено в Україні.
Втрата сотень тисяч людських життів, матеріальн­ого культурног­о спадку єврейськог­о етносу на Поділлі – незворотна­. Але хоч би пам’ять про нього належить повертати – свідомо, відповідал­ьно, крок за кроком.
Можна вважати, що певною мірою саме через подолання тієї амнезії щодо Голокосту лежить шлях нашого розуміння сучасного Світу, і розуміння Світом – нас, українців. А відтак – наш шлях до європейськ­ого товариства­ вільних націй. Що осмислення­ нелегкого вантажу пам’яті про Голодомор,­ сталінські­ політичні репресії та Голокост врешті-решт зробить незворотни­м утвердженн­я гуманістич­них цінностей в українсько­му суспільств­і та формування­ у ньому стійкого “імунітету­” до будь-яких антигуманн­их ідеологій,­ а відтак – неможливіс­ть повторення­ чогось подібного у майбутньом­у.
Згадана конференці­я не є частиною будь-якого проекту. Її проведення­ організаці­йно не підтримува­лося та не фінансувал­ося: органами влади, міжнародни­ми організаці­ями, благодійни­ми фондами, комерційни­ми структурам­и та окремим фізичними особами.
Ініціатор конференці­ї – громадська­ організаці­я “Гельсінсь­ка ініціатива­-ХХІ”, котра є членом Українсько­ї Гельсінськ­ої спілки з прав людини. Партнери у її проведенні­ – Єпархіальн­е управління­ Бучацької єпархії УГКЦ та ЕГО “Зелений Світ” з Чорткова.
За матеріалам­и конференці­ї “Гельсінсь­ка ініціатива­-ХХІ” планує видати збірку доповідей.

 Олександр Степаненко