Із творчістю Блаженного Іоанна аз грішний близько познайомився не так давно через пріснопам’ятного Петра Сороку, зокрема його книгу «Маестро сонячних хоралів», яку письменник видав під псевдонімом Петро Дорога і яка потрапила мені до рук вчасно – як підтвердження єдиноправильності трансформації мого світоглядного Шляху: від метафізичного – до релігійного, куди я експортую із «поправками на вітер» увесь попередній метафізичний мій досвід, тобто всі мої літературні твори як авторські молитви, перед- чи постмолитовні тексти – найвищий вияв вербального прояву душевно-духовної енергії, який (єдиний) має універсальний смисл, адже допомагає душі прийти до Творця, тобто спастися. Слово у процесі спів-творчості зі світом і Творцем знову стає Логосом, альфою і омегою, початком і кінцем…

Блаженний Іоанн для мене – Поет, як Поетом в етично-естетичній системі координат був і сам Христос, бо ж поезія (грец. ποίησις — «творчість» від ποιέω – «роблю», «творю») – це дарування душевної енергії, обмін душевною енергією… Творення і власне спів-творення. Чи то пісні, чи то поеми, чи то молитви… чи й самої релігії.
Цей красивий духовний Чоловік уже написав і далі пише дуже багато книг, які, як бачу і відчуваю, виклично прокладають саме Його дорогу до Всевишнього і кличуть інших іти поряд чи принаймні із неменшою дієвою Любов’ю, Надією, Вірою, Софією…
Драматизований ліро-епос Блаженного Іоанна афористично-образно промовляє до нас не лише про рафіновано духовне, храмове, ритуально-обрядове, святенницьке, лампадне, святе…
Як справжній Поет Він гармонійно змішує високу, містифіковану лексику зі словоформами вулиці, навіть корчми, політологічними чи й медичними термінами… тобто символами цього грішного, але наразі живого, світу, як-от, приміром:

Всюди бандити, попи, олігархи.
Смертний вирок винесено без помарки.
Ну як мене на страту вести після інфаркту?
Стріла застряла поблизу міокарда.
(подаю у власному перекладі)

Написав уже Блаженний Іоанн і поетичний «Реквієм по Петрові», за душу якого ми молимося разом… а Він уже – за нас, незважаючи на різноконфесійність, різномовність…
Вдячний також Діоні Йоанновій за прислані мені свіжі книги Поета і бажаю усім нам Божої благодаті і людської любові, якою активно ділиться цей духовний подвижник.

Поет Ігор Павлюк