Будучи студенткою української філології Львівського національного університету ім. Івана Франка мала честь зіграти Мавку у “Лісовій пісні” Лесі Українки, топтати стежки предковічного лісу на Волині та озера Нечімного – тих заповітних місць, які збудили Лесину творчу уяву. Допоміг розгадати міфологічні образи-персонажі “Лісової пісні” наш викладач, світлої пам’яті професор Іван Овксентійович Денисюк, що народився у Лесиних краях поблизу Скулина і з малих літ увібрав у серце любов до свого мальовничого краю і його знаменитої співвітчизниці.

ОЗЕРО НЕЧІМНЕ*
 
 Спить озеро. Не розбуди словами
 Його спокійну, древню сивину.
 Дивися, як м’якими рукавами
 Хвилюють верби тихий берег сну.
 Про що мовчать? Невимовлений докір
 У хвилях, що цілують береги,
 І піниться минулого неспокій,
 Що серцю, наче п і с н я, дорогий.
 О,що те дно хова від зору ока?
 Можливо, пестощі весняного тепла…
 
 Любов — як тайна вічна і глибока,
 З якої вірність М а в к и проросла.


 ***
 ТОЙ, ЩО В СКАЛІ СИДИТЬ
 
 …І знов щемить, і знов у серце стука
 Дух темряви – Т о й, щ о в с к а л і сидить.
 Змовкає день і час. Холонуть руки.
 Зникай, маро́, була це тільки мить!
 Яке ж то забуття, коли є пам’ ять:
 Великий смуток, радощі малі.
 Вони живі. Захочуть і поранять
 Руїнами і Того, що в скалі.


***
 «АЛЕ МИНАЙ ЛЮДСЬКІ СТЕЖКИ, ДИТИНО…»
 
 Тривожу вдруге я те озеро Нечі́мне,
 А поруч мій Л у к а ш байдуже розмовля,
 Як вітер весняни́й, мінливий, непостійний,
 Не зна, куди майнуть, війнути звідкіля.
 А озеро мене у відповідь басами
 І кумканням, і скреготом, і шелестом віта.
 Голосить – не щадить і теплиться сльозами,
 Що ось, мовляв, живе забута “Пісня” та!..
 Той лісовий мотив, як дідуган прадавній,
 Мудрує стільки літ, лунає відколи.
 О дядьку Л і с о в и к, розрадь моє кохання.
 Тут поруч – мій Лукаш! Зціли його, зціли…
 Живучим дихом слів, що я сказать не вмію,
 Пробудження весни нам плесо прорече.
 І вітер-жартівник обпалює плече,
 Дарує ще одну, лишень одну… н а д і ю.

***

“СЦЕНА З ПЕРЕЛЕСНИКОМ”


Ірина Вовк.
 (З першої збірки “Дзеркала”. – Львів:Каменяр,1991)

Коли вирветься втома,
 як ноша мені непосильна,
 коли хтось із знайомих
 на мене скептично зиркне́,
 я буденність покину
 і в казку вернуся, наївна…
 – О рятуй, побратиме,
 рятуй, П е р е л е с н и к, мене.
 
 І від злих язиків,
 і від того скептичного ока
 я у гущі лісів заховаюсь,
 ніхто й не знайде.
 Тільки мій П е р е л е с н и к
 злетить над лісами високо
 і озветься з берези:
 – О де ти, о де ти, о де!..
 
 Коли вирветься втома,
 а вона ще чорніша від ночі,
 і пітьма півпритомна
 долоні безсонь простягне,
 спалахне у мені,
 заіскриться в мені,
 затріпоче
 твій високий вогонь:
 – О рятуй, П е р е л е с н и к, мене!


Ірина Вовк – Мавка в “Лісовій пісні” Лесі Українки. 1986. Сцена Луцького університету у часі святкування ювілейного 115-ліття поетеси.


Предковічне озеро Нечимне — місце дії “Лісової пісні”.Ірина Вовк.
(З першої збірки “Дзеркала”. – Львів:Каменяр,1991)

*Нечі́мне (Нечімле) – знамените предковічне озеро на Волині, місце дії драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».