Павлюк Ігор Зиновійович. Інтимне дихання епохи: статті, інтерв’ю (2018–2021). Тернопіль : Золота ПЕКТОРАЛЬ, 2022. Т. 4. 628 с.

 
До четвертого тому увійшли наукові та науково-популярні статті Ігоря Павлюка і його інтерв’ю, які він давав українським та зарубіж­ним журналістам, за період із 2018 по 2021 роки.
Для літературознавців та зацікавленого кола читачів.
 
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (витяг з протоколу №8 від 28 травня 2015 р.)
Рецензенти:
Ковалів Юрій Іванович – доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури й літературної творчості Київського національного університету, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
Потятиник Борис Володимирович – доктор філологічних наук, професор Школи журналістики та комунікацій Українського Католицького Університету;
Холод Олександр Михайлович – академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, завідувач кафедри журналістики Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), доктор філологічних наук, професор.