“Всеукраїнська літературна премія імені Степана Сапеляка засновується редакцією журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ», НСПУ, Харківською обласною організацією НСПУ, Івано-Франківською обласною організацією НСПУ…”

Положення про Всеукраїнську літературну премію імені Степана Сапеляка

 1. Всеукраїнська літературна премія імені Степана Сапеляка (далі – премія) засновується редакцією журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ», НСПУ, Харківською обласною організацією НСПУ, Івано-Франківською обласною організацією НСПУ…
 2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори за високохудожні твори у жанрах поезії та визначну громадську, патріотичну та благодійну діяльність, спрямовані на утвердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення й демократизацію суспільства.
 3. Премія встановлюється у двох номінаціях:
 • художня література (поезія);
 • визначна громадська, патріотична та благодійна діяльність.
 1. На здобуття премії щорічно висуваються літературні твори, опубліковані окремими книгами, які вийшли друком протягом останніх трьох років, але не пізніше, як за три місяці до їх висунення на здобуття премії;
 2. Висувати твори на здобуття премії мають право:
 • управління культури і туризму облдержадміністрації;
 • обласні відділення національних творчих спілок;
 • громадські організації;
 • трудові колективи;
 • навчальні заклади.

Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради.

Висування відбувається гласно.

 1. Премія є персональною.
 2. Премією нагороджуються, як правило, літератори, які народилися, проживають або тривалий час працювали на території України та за кордоном.

Премія присуджується авторові один раз за життя.

Забеспечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття премії, їх конкурсний відбір та присудження премії здійснюється журі Всеукраїнської літературної премії  імені Степана Сапеляка (далі – журі), що є колегіальним органом.

 1. Персональний склад журі затверджується редакцією журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ» на строк повноважень ради. Головою журі є головний редактор журналу. За поданням голови журі може проводитися ротація складу журі, але не більше однієї особи за рік.

Засідання журі веде голова журі або його заступник.

Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах.

Адреса журі: вул. Вітовського, 26, м. Чортків, Тернопільська область, 48500.

Журі щороку до 21 вересня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття премії. Висунення триває два тижні. Журі шляхом обговорення і відкритого голосування визначає високохудожні твори. До 13 жовтня журі з урахуванням результатів обговорення творів у засобах масової інформації проводить остаточне обговорення і таємне голосування.

У разі відсутності гідного премії твору вона не присуджується.

Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визначається переможцем. Рішення журі разом з протоколом голосування подається голові журі для затвердження. До 14 жовтня наступного за звітним роком голова журі видає розпорядження про затвердження  рішення журі про присудження премії.

 1. Розпорядження про присудження премії друкується в журналі «Золота ПЕКТОРАЛЬ», оголошується по радіо та телебаченню.

Щорічно до 14 жовтня – Дня  Героїв – автору-переможцю присвоюється звання „Лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Степана Сапеляка”, вручаються диплом установленого зразка, нагудний знак лауреата, почесна відзнака та грошова частина премії.

Премію вручає голова голова журі або заступник журі.