Завжди приємно тримати в руках видану книгу, тим паче, коли вона цікава, пізнавальна, ошатно оформлена, якісно віддрукована та ще й присвячена українському субетносу, що населяє територію Східних Карпат, — гуцулам.

Знайома подарувала мені книгу, яка тільки-но вийшла з друку у львівському видавництві «Растр-7» і ще приємно пахла друкарською фарбою. Книга називається «Етнологія Гуцульщини: фольклор і обрядовість». Авторка — Аделя Григорук — письменниця, журналістка, дослі-дниця багатих духовних скарбів мешканців цього регіону України.
Перше враження від книги — вона написана з любов’ю. З любов’ю до краю, до людей, підростаючого покоління, яким мають бути небайдужими надбання минулих поколінь, сучасна культура Гуцульщини. Мистецьке оформлення видання здійснив художник, член НСХУ Антон Григорук, який надав йому ошатного й естетичного вигляду.
Читати книгу — саме задоволення. У ній 252 сторінки, на яких згадується понад 500 персоналій, багато ілюстрацій. Вона містить п’ять розділів, а саме: «Фольклор як складова духовної культури гуцулів»; « Поетичний фольклор»; « Прозовий фольклор»; « Гуцульська народна хореографія». У книзі є методичні поради щодо вивчення курсу «Етнологія Гуцульщини: фольклор і обрядовість», короткий словник літературознавчих та народознавчих термінів, іменний покажчик, великий список використаних джерел. Усі частини написано на ґрунтовному дослідженні традицій усіх районів Гуцульщини: Косівського, Верховинського, Коломийського, Надвірнянського, Вижницького, Путильського України та Марамороського повіту Румунії, де мешкають етнічні українці — гуцули.
Авторка здійснила титанічну етнологічну роботу. Як же треба любити цей край, щоб протягом життя по крупинці збирати матеріал про гуцулів, записувати розповіді старожилів, копатися в численних архівних документах, впорядковувати написане, аби залишити в людських серцях добрий слід і гарну пам’ять. І ця воістину величезна праця людини з чесною позицією патріотки-українки увінчалася успіхом.
Це поки що найповніша наукова робота з питань фольклору і обрядовості гуцулів, яка відтворює сучасний стан їх духовного життя.
«Важливість її виходу у світ важко переоцінити, оскільки автором зібрано, переосмислено і популярно подано ґрунтовний матеріал про багатовіковий досвід і традиції культури українського населення Східних Карпат — гуцулів, які відзначаються яскравою етнографічною самобутністю, своєрідним комплексом ментальних рис і оригінальним типом світобачення, що знайшло своє відображення в гуцульському фольклорі та обрядовості…» — зазначив редактор видання Олександр Масляник.
А. Григорук органічно поєднала історію та сучасність. Це зазначає й науковий рецензент, доктор історичних наук, професор Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Нестор Мизак: у книзі «народна творчість розглядається в її історичному розвитку за жанрами […] Авторка підкреслює думку, що феноменальність гуцульської фольклорної традиції в тому, що вона (традиція) ніколи не переривалася». Схвальну оцінку дослідженню Аделі Григорук дали й наукові рецензенти М.В.Скаб, доктор філологічних наук, професор, та В.В.Костик, кандидат філологічних наук, доцент (Чернівецький НУ ім. Ю.Федьковича), учитель-методист, історик Оксана Лесевич (Косівський ліцей ім. М.Павлика №2, Івано-Франківська область).
Багатство матеріалів книги задовольнить запити усіх, хто цікавиться гуцульською культурою, а також дає можливість практичного використання у роботі вчителів та викладачів вищих навчальних закладів.
Із великою вдячністю черпатимуть із неї знання учні загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, студенти гуманітарних спеціальностей ВНЗ, керівники гуртків, педагоги-організатори, які знайдуть тут необхідні методичні поради.
Величезна подяка авторці Аделі Григорук і всім, хто причетний до цієї довгоочікуваної, розумної й потрібної книги, за невтомну працю.

Марія ПОРОХ,
член Клубу інтелігенції
ім. І.Пелипейка та РО «Просвіта»,
м. Косів.
Світлина Н.Юрової.