У  журналі подано добірки поезій Наталії Матюх, Володимира Ільїна із післямовою Сергія Цушка, Лариси Ткач, Валентини Михайленко, Миколи Курилова та вірші з поетичної спадщини тернополянина Ярослава Павуляка. Також друкується перша книга поеми «Пан Тадеуш» польського класика Адама Міцкевича в перекладі Володимира Фриза, вірші сучасного болгарського поета Бояна Ангелова в перекладі Анни Багряної.

Проза представлена оповіданнями Людмили Лаврентьєвої, Тетяни Лепської, Михайла Руденка, Михася Ткача, Анатолія Ролика та уривком з роману «В’язень темряви» Леоніда Луцюка.

В «Літературознавчих студіях» вміщено статтю Василя Калити «Отець Тимотей Бордуляк: священик, письменник і селянин», у «Краєзнавстві» — студію Миколи Тимошика «За правдою — до волосного суду» (із історії свого рідного села Данина на Ніжинщині). Під рубрикою Українознавство» Микола Ткач продовжує досліджувати соціокультуру діяльності традиційних молодіжних об’єднань. Рубрика «Пером публіциста» представлена роздумами Сніжани Божок «Забуті пустелі Полісся».

Журнал вміщує рецензії Ігоря Фарини, Віктора Божка, Наталі Дмитренко і Володимира Кузьменка на книжки прози Володимира Сапона «Страсбурзький пиріг» і Михася Ткача «Хочеться грози», монографію Оксани Гарачковської «ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху», книжку пошуків і розмислів Віктора Дудка «Тарас Шевченко: джерелознавчі студії».

На обкладинці часопису вміщено світлину пам’ятника Олександра Довженка у Сосниці.