Собчук В. Історична Волинь: Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого. – Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2017. – 316 с.

Книга, про яку йтиметься, має всі шанси стати раритетом, як, приміром, «Історико-статистичний опис Волинської єпархії» Миколи Теодоровича.
Вона містить вісім дослідницьких нарисів. Один із них – про історію формування Волині. Саме Волинь є одним із наріжних каменів формування української держави.
У нашій неньці Україні є дуже багато істориків, кандидатів, професорів–академіків, які вміють красномовно балакати, серед яких чимало кабінетних вчених, і тільки одиниці з них піднімають із глибин цілі пласти… До таких одиниць належить Володимир Собчук – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Нещодавно він неабияк порадував своїх читачів черговою книгою «Історична Волинь».
Перша презентація її відбулася в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Т. Шевченка. У ній взяли участь наукові працівники Кременецько-Почаївського ДІАЗу, представники музейних та освітніх установ, місцевої влади. До слова, «Історична Волинь» – для широкого кола читачів, як зазначено в анотації, для науковців, викладачів, студентів і всіх шанувальників історії України.
«Книжка присвячена Волині – розлогому історичному краю Центрально-Східної Європи, що охоплює північний захід України та суміжні з ним споконвічні українські землі на сході Польщі й південному заході Білорусі, соціокультурне обличчя яких значною мірою зумовлене тривалим перебуванням їх у минулому в генетично взамопов’язаних територіальних утвореннях політичного характеру – князівствах, землях, воєводствах, губерніях тощо, – зазначено в передмові. – Простори, що входили до більшості перелічених структур, розглядаються тут як ядро цього просторово-часового явища, а те, що належало тільки до окремих із них, – як його периферія».
«Історична Волинь» Володимира Собчука – це спроба подивитися на Волинь у регіональному та локальному вимірах минулого. Тут ідеться як про формування території цього історичного краю Центрально-Східної Європи, так і про наймогутнішу з розташованих тут середньовічних твердинь, витоки, склад і долі володінь низки аристократичних родів, окремі аспекти функціонування крупних осередків культурного життя та ін.
«Історична Волинь» – видання енциклопедичного характеру. Це, як охарактеризував його кандидат історичних наук, доцент Кременецької ОГПА ім. Т. Шевченка Олександр Соловей, документальний літопис історії Волині. Тут є документи з різних архівів, у тому числі з архіву князів Острозьких.
Матеріали до книги було зібрано в бібліотеках, музеях, архівах Кременця, Тернополя, Луцька, Рівного, Житомира, Львова, Києва, Варшави, Кракова, Вільнюса, Москви. Вийшла вона завдяки активному сприянню директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича.
Книга «Історична Волинь», як зазначив її автор, писалася довго, протягом багатьох років, практично чверть століття, у різний час. Але вона цілісна, органічна. І, найголовніше, мабуть, Володимир Собчук не вдається, як то тепер дехто полюбляє, до глибокого аналізу, а залишає це право читачеві.

Юлія БОНДЮЧНА