Мова моралі вміщує в себе певну кількість правил і вимог, яких ми маємо дотримуватися, щоби проявити ввічливість та шанобливість до співрозмовника.

Потрібно пам’ятати, що приємне спілкування — це, насамперед, запорука тривалих та хороших стосунків.
Досить важливе місце в житті кожного займають почуття, а саме моральні почуття. Це такі почуття, коли людина відчуває стійке позитивне ставлення до інших людей, насамперед до себе самого, до усіх суспільних подій.
Людина починає усвідомлювати свої завдання перед іншими людьми, оточуючим світом та суспільством, покладаючись на прийняті моральні норми поведінки. До таких моральних почуттів належать ті, що, виникають під час оцінювання вчинків інших людей, під час здійснення ними моральних дій, аналізі умов життя. Важливим почуттям є почуття обов’язку. Людина в собі проносить свій життєвий обов’язок, а він відображає моральність, через обов’язок людина може протистояти пристрастям та спокусам.
Кожен повинен позитивно, емоційно ставиться до дій та вчинків, які відповідають прийнятим вимогам моралі, і негативно — до таких, які їм не відповідають.
Основою всіх моральних почуттів слугує спільне життя людей, їх взаємостосунки, повага одне до одного, спільні інтереси. Вважається що високими моральними почуттями є любов до Батьківщини, почуття в собі гідного патріота, відчуття в собі національної свідомости, усвідомлення людиною прив’язаности до певної нації.
Ще до моральних почуттів відносять почуття честі, це такі почуття в яких людина сприймається суспільством на високому рівні, тобто має репутацію, престиж, добру славу, гідність. Ще до таких високих моральних почуттів належать почуття естетичні, котрі несуть у собі повагу до краси навколишнього світу, любов до прекрасного.
При виконанні всіх своїх суспільних обов’язків, особливо тих, які ми виконуємо досконало, ми відчуваємо моральне задоволення, ось таке задоволення і можна називати моральними почуттями. Всі моральні почуття змінюються і розвиваються впродовж історичного розвитку суспільства.

 

Зиновій Бичко