Нещодавно у видавництві «Карпатська вежа» побачила світ унікальна праця – «Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття», упорядником якої стала методист КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» ЗОР, викладач-методист КВНЗ «Ужгородський музичний коледж імені Д. Є. Задора» ЗОР, заслужений діяч мистецтв України Віра Василівна Мадяр-Новак.

Реалізована перша частина циклу видань привертає увагу читачів своєю новизною й актуальністю. Вперше в одному збірнику сконцентровано вибрані праці провідних європейських фольклористів початку ХХ ст. – Філарета Колесси і Бели Бартока та диригента, педагога, композитора, представника закарпатського міжвоєнного музичного ренесансу Михайла Рощахівського. Вибір персоналій не є випадковим, оскільки представлені постаті вважаються корифеями національних музично-етнографічних наративів. Незважаючи на те, що етномузикологи належали до різних національних культур, їх наукові інтереси частково пересікалися, зокрема щодо невеличкої живописної території в центрі Європи – Закарпаття.
Видання містить розпорошені та малодоступні фольклористичні матеріали про музичний фольклор краю, що є дуже цінним, а поєднання їх з аналітичними спостереженнями упорядниці дозволяє високо оцінити результати наукової діяльності В. Мадяр-Новак. Тексти статей доповнені якісними нотними прикладами, які заслуговують на окрему увагу.
Авторка доклала чимало зусиль для транскрипції, перекладу, інтерпретації раритетного матеріалу. Основні тексти музично-етнографічних досліджень Ф. Колесси, Б. артока і М. Рощахівського доповнені змістовними коментарями, котрі переконливо демонструють глибину вивчення В. Мадяр-Новак теми і допоможуть читачам виявити найголовніші авторські ідеї. Ретельність в аналізі опублікованих статей пояснюється тим, що подібного роду праці повинні бути точними у дрібницях, так як інколи саме дрібниці проливають світло на істину.
«Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття» не лише містить багато цікавої інформації про наукову діяльність визначних фольклористів, вона становить добрий приклад утвердження нової тенденції в етномузикознавстві краю. Тож бажаємо Вірі Василівні сповна реалізувати ідею багатотомника!

Тетяна РОСУЛ,
викладач-методист циклової
комісії «Теорія музики»
КВНЗ «Ужгородський музичний коледж
імені Д. Є. Задора» ЗОР
кандидат мистецтвознавства