Єдиної думки, щодо цього немає. Одні краєзнавці пропонують датою заснування товариства вважати 1898 рік, не вказуючи, чи це була філія, чи читальня товариства “Просвіта”, що в даному випадку є дуже важливим. Слід зазначити, ця дата не підтверджується в жодному випадку, оскільки, перші звернення з сіл (Звиняч, Бичківці, Угринь, Шульганівка, Хом’яківка, Колиндяни та інші) про надання дозволів на відкриття читалень “Просвіти” адресувалися до матірного товариства у Львові.

Крім цього, у “Календарі товариства “Просвіта” за 1906 рік є перелік 33 філій (С.47), які існували на той час, але про Чортківську згадки немає. Звичайно, можна припустити, що зібрання 1898 року були простими сходками активістів Івана Сохи, Григорія Клима, Євстахія Новіцького, Кирила Сошевського, де обговорювалися питання культури, освіти, політики, суспільного життя, але вони не мали прав ні філії на основі статуту 1870 р., ні читалень на основі статуту 1891 р.
З іншого боку, в Збірнику спогадів Чортківської округи заснування філії “Просвіти” згадується під 1909 роком, близька дата наводиться і в архівних матеріалах, зокрема 23 грудня 1908 рік (ДАТО. – ф.№231. Оп.2., спр.1276 – Арк. 21- 22.). Але слід зважити на звернення сіл Шманьківців і Шманьківчиків, де дозволи на закладення читалень “Просвіта” під 1907 роком адресувалися до Чортківської філії. Тому, визначити точну дату заснування філії товариства “Просвіта”, як і причини зараз досить складно. Зрозуміло одне, що такому запізнілому появленню “Просвіти” у місті, сприяли негативні впливи євреїв і поляків, які загальмовували просвітницьку роботу в місті, що в цілому відповідало політиці, яку провадили поляки в Галичині.