Павлюк Ігор. Історії емоцій: Про тексти та життєтексти сучасних літераторів / І. Павлюк. – Львів, Світ, 2021. – 352 с.

Книга відомого науковця та письменника Ігоря Павлюка «Історії емоцій. Про тексти та життєтексти сучасних літераторів» – це добірка статей, написаних ним у різні роки та опублікованих у наукових збірниках, періодичних виданнях, а також в Інтернет-сайтах про українських та зарубіжних письменників, літературознавців ХХ століття, серед яких – М. Бажан, М. Вінграновський, І. Денисюк, П. Загребельний, В. Здоровега, В. Лучук, В. Мороз, Б. Олійник, А. Павлюк, Уляна Старосольська, Й.  Струцюк, В. Стус, М. Шудря, Леся Українка, нобелівський лауреат Мо Янь, із яким автор спілкується, та інших оригінальних особистостей літпроцесу. Кожна стаття книги – як окремий розділ цілісної монографії, який репрезентує екзистенційну єдність та світоглядно-стильову боротьбу протилежностей власне біографій і творів у сучасному вітчизняному та загальносвітовому гуманітарних часопросторах.
Видання розраховане на широке коло читачів.
 
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
(Протокол № 3 Вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України від 8 квітня 2021 р.)
Рецензенти:
Лущій Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Мельник Ігор Андрійович – доктор політичних наук, професор Української академії друкарства, заслужений працівник культури України,
директор Державного підприємства «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»
Тимошик Микола Степанович – доктор філологічних наук, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри видавничої справи та мережевих видань факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.