НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАМ УКРАЇНИ ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М.Т. РИЛЬСЬКОГО

П Р О Г Р А М А

Міжнародної наукової конференції

УКРАЇНА ТА ЄВРОПА.

КУЛЬТУРА В ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ

20–21 вересня 2023 року

Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сидоренко Віктор Дмитрович Президент Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Бітаєв Валерій Анатолійович Перший віцепрезидент Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України
Санін Олександр Геннадійович Віцепрезидент Національної академії мистецтв України, заслужений артист України, член-кореспондент НАМ України
Вакуленко Юрій Євгенійович Віцепрезидент Національної академії мистецтв України, заслужений працівник культури України, член-кореспондент НАМ України
Жулинський Микола Григорович Директор  Інституту  літератури  ім.  Т.  Г.  Шевченка  НАН  України, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України
Савчук Ігор Борисович Директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
Скрипник Олексій Вікторович В.о.    головного   ученого   секретаря    НАМ    України,   кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Корнієнко Владислав Вікторович Академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор       культурології,       професор,       член-кореспондент НАМ України, генеральний директор ДП «Національний цирк України»
Боронь Олександр Вікторович Заступник   директора   з   наукової   роботи   Інституту   літератури ім. Т. Г. Шевченка, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник
Чібалашвілі Асматі Олександрівна Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, старший дослідник
Bogdan Trocha Prof. dr hab, Head of the Laboratory of MItopoetics and Philosophy of Literature University of Zielona Góra
Зубавіна Ірина Борисівна Учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, головний науковий  співробітник   відділу   теорії   та   історії   культури   Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Roman Sapeńko Doctor of Science (Philosophy), Professor, University of Zielona Góra (Zielona Góra, Poland)
Харченко Поліна Вагифівна Учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Сидоренко Андрій Вікторович Учений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства
Хасанова Іветта Маратівна Старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, заслужений працівник культури України
Шалінський Ігор Петрович   Гуріна Марія Володимирівна Старший науковий співробітник відділу дизайну й архітектури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства   Старший лаборант відділу методології мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України
                    Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (посвідчення №254 від 25 квітня 2023 року) та проводиться в рамках Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії мистецтв України «Мистецький простір і культурна динаміка України у вимірах людського» на 2023-2025 роки, затвердженої Постановою Президії Національної академії мистецтв України №1/1-09 від 19 січня 2023 р.

Регламент роботи

  • вересня
10:45 – 11:00 Реєстрація/підключення учасників
11:00 – 11:40 Відкриття конференції
11:45 – 15:00 Пленарне засідання
15:00 – 15:30 Перерва
15:30 – 18.00 Робота секцій
  • вересня
11:00 – 13:30   13:30 – 14:00   14:00 – 15:45 Робота секцій Перерва Робота секцій

Доповідь на пленарному засіданні — до 15 хвилин. Доповідь на секційних засіданнях — до 10 хвилин.

20 ВЕРЕСНЯ

11:00

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Сидоренко Віктор Дмитрович Президент Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України
Бітаєв Валерій Анатолійович   Жулинський Микола Григорович Корнієнко Владислав Вікторович Перший віцепрезидент Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України Директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України   Академік секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор культурології, професор, член- кореспондент НАМ України, генеральний директор ДП «Національний цирк України»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Сидоренко Віктор Дмитрович

Президент Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України

Виклики українського мистецтва в інституційному вимірі

Бітаєв Валерій Анатолійович

Перший віцепрезидент Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, професор, академік НАМ України

Естетико-культурологічна концепція сучасного державницького мистецтва

Савчук Ігор Борисович

Директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор

Панславістський концепт творчості Бориса Лятошинського у контексті колоніального минулого українського мистецтва другої половини ХХ століття

Боронь Олександр Вікторович

Заступник директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Реалії наполеонівських воєн у художньому світі Шевченкових повістей

Зубавіна Ірина Борисівна

Учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України

Війна як «гранд-наратив» у кінематографі України початку 2020-х років

Корнієнко Владислав Вікторович

Академік секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, доктор культурології, професор, член-кореспондент НАМ України, генеральний директор ДП «Національний цирк України»

Культурно-мистецькі практики на прикладі циркового мистецтва як стратегії психологічного оздоровлення українського соціуму в умовах російсько- української війни

Bogdan Trocha

Prof. dr hab, Head of the Laboratory of MItopoetics and Philosophy of Literature University of Zielona Góra

Rola Ukrainy we współczesnej speculative war fiction

Аністратенко Антоніна Віталіївна

Професор кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, доктор філологічних наук, доцент Український супротив російській агресії у творах метажанру альтернативної історії

Артеменко Андрій Павлович

Професор кафедри методологій крос-культурних практик Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктор філософських наук Рецидив модернізму в культурі ХХІ століття

Башкирова Ольга Миколаївна

Доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов

і літератур Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

Постколоніальне письмо: дискурс війни у творчості Володимира Лиса

Безугла Руслана Іванівна

Завідувач відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, доцент Перформативні практики: теоретичні підходи та емпіричні виміри

Бондарева Олена Євгенівна

Головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики та грінченкознавства Київського університету ім. Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор

Сучасна українська драматургія про війну як про трансгенераційний досвід українства

Гуренко Ольга Іванівна

Перший проректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор

Лопатіна Ганна Олександрівна

Доцент Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук

Лисенко Людмила Миколаївна

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мар’їнської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області Інклюзивність вищої освіти УкраїниА в контексті Євроінтеграції

Павлюк Ігор Зиновійович

Провідний науковий співробітник Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор наук із соціальних комунікацій

Дискурс війни у поезії «Афганця» Володимира Погорецького

Протас Марина Олександрівна

Головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Євроінтеграційні виклики: культурно-мистецька Україна поміж

пост-етнічним глобалізмом та ідентичністю

Приліпко Ірина Леонідівна

Старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук

Пам’ять і травма війни у малій прозі Олеся Гончара

Соколюк Людмила Данилівна

Професор кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України

Чи потрібна Харкову скульптурна освіта?

Федорук Олександр Касьянович

Головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України Актуальність повернення в Україну викрадених російською федерацією історико-культурних цінностей через її агресію в Україну 2022 року

Шкепу Марія Олексіївна

Головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор філософських наук, професор

Виклики за культурою

Юдкін Ігор Миколайович

Старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України

Спіральна оповідь як продукт семантичної мережі в міфотворчих текстах з погляду мереології: приклад Г.Гессе і ДЖ.Р.Р. Толкіна

15:30

Секція 1

ТЕМА ВІЙНИ В МИСТЕЦТВІ Й ЛІТЕРАТУРІ. ІСТОРИЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

Керівник секції: Савчук Ігор Борисович

Директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор

Бабійчук Тамара Василівна

Викладач-методист Бердичівського педагогічного фахового коледжу, кандидат педагогічних наук

Час знати своїх героїв (матеріали для проведення літературного заходу за драмою «Людина з сонцем у кишені» В. Даниленка)

Бітаєва Оксана Валеріївна

Старший науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України, кандидат мистецтвознавства, доцент Героїчний український епос в історичному живописі польських митців

Борбунюк Валентина Олексіївна

Доцент кафедри педагогіки, української та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв, кандидат філологічних наук Воєнна прем’єра у прифронтовому місті: Еріх Марія Ремарк на кону Харківського академічного драматичного театру

Булавіна Наталія Миколаївна

Завідувач відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Як художники України бачать війну

Вишеславський Гліб Анатолійович

Завідувач відділу методології мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства

Українська культура у євроінтеграційних стратегіях

Гогуля Марина Петрівна

Науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук

Воєнна візія творчості Мілєнка Єрґовича

Косицька Зінаїда Миколаївна

Науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства Тема російсько-української війни у творчості вітчизняних майстрів витинанки. 2022-2023 рр.

Резніченко Юлія Олегівна

Доцент кафедра української літератури Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор філософії

Сестринство, кохання й підпільне життя в наративі повісті «Близниця» І. Стеф’юк

Харченко Поліна Вагифівна

Учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Вплив теми війни на процеси інтеграції сучасної музичної культури України в світовий мистецький простір

Чепелик Оксана Вікторівна

Провідний науковий спеціаліст відділу мистецтва новітніх технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат наук

Тема війни в сучасному відео і мистецтві новітніх технологій

Чібалашвілі Асматі Олександрівна

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, старший дослідник

Технологічні трансформації в мистецтві: оновлення інструментарію для творчого висловлення

Шиліна Наталія Євгенівна

Доцентка кафедри психології, педагогіки та лінгводидактики Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, кандидат педагогічних наук, доцент Символи війни у художній творчості зарубіжних та українських митців

Бабінський Олександр Вікторович

Аспірант кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Особливості комунікативної культури у сфері культурного і мистецького менеджменту під час війни

Герасимчук Володимир Володимирович

молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Культура і бізнес у часи війни: комунікативні моделі співіснування

Кулешір Марія Миколаївна

Викладач кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету

Зображення війни у творчості Ірини Цілик

Правило Ірина Олександрівна

Старший викладач, аспірант, доцент кафедри режисури телебачення Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Аудіовізуальне мистецтво як інструмент адвокації української культури у світовому контексті на шляху творення нових смислів в умовах історичних викликів

Waldemar Gruszczyński

Uniwersytet Zielonogórski, Polska, mgr.

Ukraińskie motywy w produkcjach GSC Game World

Andrzej Olszak

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, Polska, mgr.

Kultura materialna Rusi Kijowskiej we współczesnych grupach rekonstrukcyjnych o zasięgu globalnym

Авершина Аліна Олегівна

Аспірант кафедри культурології Харківської державної академії культури

Міфологізація образу української жінки у візуальній культурі воєнних років

Бенюк Петро Петрович

Аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Творчо-організаційні аспекти національного театрального поля. Крихкість та стійкість

Бітаєва Ганна Валеріївна

Молодший науковий співробітник відділу театрознавства Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Мистецтво сучасного українського муралу, як рефлексія на російську військову агресію

Демура Алла Анатоліївна

Аспірантка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Модуси зла в Українському та Європейському кіно воєнного часу

Гулєвич Сергій Олександрович

Аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Війна мовою графіки: за матеріалами виставкового проекту «Концентрація волі»

Клопенко Максим Ігорович

Аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Проблематика війни як особлива частина екранної історії: кілька міркувань про Польську школу кіно

Мельник Ірина Петрівна

Аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Мистецтво українського цирку у викликах сьогодення

Соколюк Оксана Василівна

Аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Художні виставки на Сумщині під час війни

Тань Цянь

Аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Вплив теми війни на жанрові й стильові пошуки кінокомпозиторів другої половини ХХ століття

17:00

Секція 2

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СФЕРА

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОВОЄННОЇ УКРАЇНИ

Керівник секції: Чібалашвілі Асматі Олександрівна

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, старший дослідник

Ковальчук Олена Вадимівна

Провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України кандидат мистецтвознавства, доцент

Сценографічні виставки в Україні як презентанти знакових процесів культуротворчого простору

Дубровіна Ірина Володимирівна

Науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, кандидат педагогічних наук, доцент

Інтепреза Голодомору за творами О. Олеся

Фісун Катерина Геннадіївна

Доцент кафедри теорії культури і філософії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, науки кандидат філософських наук

Роль кризового менеджменту в секторі культури України

Хасанова Іветта Маратівна

Старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, заслужений працівник культури України

Українське сакральне мистецтво як чинник формування національно- патріотичної свідомості

Клімченко Олександра Олександрівна

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Освітні проєкти Інституту проблем сучасного мистецтва: традиції та новації

Коломієць Антін Володимирович

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Гармонійність тандему архітектор-замовник доби бароко

Тарасенко Ганна Сергіївна

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Епістолярна спадщина митця: проблема наукового опрацювання

Тимофієнко Богдан Володимирович

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Мистецький потенціал генеративної графіки: основні напрями та перспективи

Ван Дунчжі

Аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

24 прелюдії для фортепіано Івана Карабиця в аспекті цілісності сценічного втілення

Курбанов Георгій Олександрович

Аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Війна і мистецтво. Як зберегти культурну ідентичність у післявоєнний період

Полякова Марина Володимирівна

Аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Від Батьківщини-матері до України-матері: радянський монумент у контексті російсько-української війни

Суглобіна Катерина Сергіївна

Аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

«Внутрішня еміграція»: модель виживання митця у тоталітарному режимі. На прикладі Карла Амадеуса Гартмана

Фоміна Каріна Олександрівна

Аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Аналіз дизайну та досвіду взаємодії AR-гри-розповіді «На схід від скелястих гір»

Сюй Десінь

Аспірант   кафедри   історії   української  музики   та  музичної               фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Українська фортепіанна соната ХХ століття: жанрово-стильові та виконавські особливості

Сяо Сяо

Аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Європейські традиції фортепіанної музики у творчості українських композиторів другої половини ХХ століття

21 ВЕРЕСНЯ

11:00

Секція 3

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ

Керівник секції: Безугла Руслана Іванівна

Завідувач відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, доцент

Азарова Юлія Олегівна

Доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат філософських наук

Архітектура в просторі public-art

Бентя Юлія Валентинівна

Науковий співробітник відділу театрознавства Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства

Від Бортнянського до Станковича: експерименти німецьких постановників Андреаса Вайриха й Анни Шетль з ранньою і сучасною українською оперою

Полянська Катерина Валеріївна

Завідувач кафедри струнно-смичкових інструментів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, кандидат філософських наук, професор Співпраця кафедри струнно-смичкових інструментів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського з мистецькими навчальними закладами Європи у час російсько-української війни

Шершова Тетяна Вікторівна

Головний адміністратор Полтавської обласної філармонії, доктор філософії з культурології

Українська культура в контексті євроінтеграційних стратегій: збереження спадщини та нові можливості

Діденко Сергій Олександрович

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Інститут проблем сучасного мистецтва у проєктах співпраці з європейськими культурно-мистецькими інституціями

Абрамова Маріанна Миколаївна

Аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України Портретування як маркер євроатлантичного курсу України в умовах воєнної агресії Росії проти України

Боришполь Ганна Іванівна

Аспірантка Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв

До питання гуманітарного дискурсу ХХ – першої чверті ХХІ століть. Крос-культурне мислення і місце України в світі

Коляда Андрій Олегович

Аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Просвітницька діяльність незалежної платформи Open Opera Ukraine: нові форми співпраці з українським суспільством

Сендецький Андрій Владиславович

Аспірант Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв

Культурна дипломатія ХХІ ст. України і Польщі: спільні та відмінні ознаки

Чжан Хань

Аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Камерно-інструментальні жанрові «прецеденти» у творчості Володимира Рунчака: композиторські візії та виконавське втілення

Шань Цюші

Аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Роль творчості українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття у розвитку жанру фортепіанного концерту

ПЕРЕРВА

13:30 – 14:00

14:00

Секція 4

ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Керівник секції: Сидоренко Андрій Вікторович

Учений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства

Богданова Марина Миколаївна

Доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, кандидат філологічних наук

Ідейно-тематичні особливості історичної прози митців-емігрантів часів Другої світової війни

Кармазін Антон Олександрович

Завідувач відділу музики Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, кандидат мистецтвознавства

Творчі заходи у музеях Київщини

Міщенко Марина Олексіївна

Завідувачка відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидат юридичних наук

Законодавчі новації національної пам’яткоохоронної сфери в умовах сучасності

Мусієнко Наталія Борисівна

Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат філософських наук

Культурна спадщина України у російсько-українській війні

Смольницька Ольга Олександрівна

Консультант з філології Місії «Постуляційний Центр беатифікації й канонізації святих» Української Греко-Католицької Церкви (м. Львів), кандидат філософських наук Образотворче мистецтво (витинанки) української китаїстки Ярослави Шекери

як архетипні приклади та культурна спадщина України

Литвинюк Ольга Іванівна

Завідувачка, старший науковий працівник науково-дослідної лабораторії контрастивної лінгвістики та методики викладання іноземних мов Видавництва “Навчальна книга”

Запозичення англомовних вигуків емоції здивування українськими мовцями

Луговий Віктор Васильович

Молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Українська мода кінця 1990 — початку 2000-х: українська стилістика та європейське стилізування

Сурнін Микита Сергійович

Молодший науковий співробітник відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України Дисперсія української культури. Анти-культуроніка

Найденко Вікторія Олександрівна

Аспірантка, викладачка кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Соціально-історична тематика в творчості харківського мистця Віктора Гонтаріва

Ковтун Катерина Андріївна

Аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України Українська популярна пісня 1990-х у конкурсно-фестивальних проєктах (на прикладі фестивалів «Червона рута» та «Таврійські ігри»

Нестеренко Андрій Олександрович

Аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв Стінопис Святомихайлівської церкви в с. Крайниково на Закарпатті: до проблеми збереження

Чжан Цзизцзін

Аспірантка кафедри історії української музики та музичної

фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Українська колористика в камерно-вокальній творчості Олександра Козаренка (на прикладі циклу «П’ять романсів на вірші Софії Майданської»)