“Йосифа Йосипiвна Овод належить до тих людей, для кого посада директора будинку культури – не просто робота, не тiльки покликання – це її життя. Тому не дивно, що жоден захiд не обходиться без її майстерно складених сценарiїв, вдало пiдiбраних творчих рiзновiкових колективiв та рiзножанрових композицiй, багаточисельних виїздiв у села, репетицiй. Її робота — це творча майстерня, у якiй тiсно переплiтаються любов до улюбленої справи, високий професiоналiзм, щире бажання робити все для збереження i популяризації нацiональних культурних традицiй i надбань…”

ЗВЕРНЕННЯ

керiвникiв приватних агропромислових пiдприємств
Чорткiвського району

Ми, хлiбороби. Поле — це наше житгя. З року в рiк ми дбаємо, щоб родюча українська земля давала щедрi врожаї, щоб нашi земляки могли працювати на своїй землi, щоб у нас був i хлiб, i до хлiба.
Працюючи у сiльському господарствi, живучи у селi, розумiємо наскiльки важливими є збереження нацiональних традицiй, звичаїв, проведення культурно-мистецьких заходiв для людей працi в колисцi українства — селi. Тому завжди пiдтримуємо як морально, так i матерiально такi заходи.
Вважаємо, що у кожнiй справi, за яку береться людина, в тому числi i в культурі, має бути двi найважливiшi речi — професiоналiзм i любов до роботи, яку виконуєш. Саме цi риси притаманнi директоровi Чорткiвського районного комунального будинку культури iменi К.Рубчакової, заслуженому працiвнику культури України Йосифi Йосипiвнi ОВОД, яка уже впродовж багатьох рокiв крок за кроком вiдроджує мистецькi заходи в селах. Професiйно, компетентно, патрiотично, колоритно, цiкаво разом з командою митцiв органiзовує кожен захiд.
У працiвникiв культури немає вихiдних. Їхнє покликання дарувати людям свято, жертвуючи своїм часом, своїм вiдпочинком, своїми планами. Це не всiм пiд силу. Йосифа Йосипiвна належить до тих людей, для кого посада директора будинку культури – не просто робота, не тiльки покликання – це її життя. Тому не дивно, що жоден захiд не обходиться без її майстерно складених сценарiїв, вдало пiдiбраних творчих рiзновiкових колективiв та рiзножанрових композицiй, багаточисельних виїздiв у села, репетицiй. Її робота — це творча майстерня, у якiй тiсно переплiтаються любов до улюбленої справи, високий професiоналiзм, щире бажання робити все для збереження i популяризації нацiональних культурних традицiй i надбань. І в цьому чи не найважливiша роль сiльської культури, як складової загальнокультурного процесу в Українi.
Виходячи з вищезазначеного, висловлюємо спiльну позицiю щодо кандидатури ОВОД Й.Й. на посаду директора Чорткiвського районного комунального будинку культури iменi К. Рубчакової.

Директор ПАП «Дзвін» Градовий В.С., директор ПСП «Ягільниця-В» Вислоцький В.М., директор ПАП «Нічлава» Заліщук В.В., директор ПАП «Обрій» Данилишин С.Г., директор ПАП «Фортуна» Фрич О.І., директор ПАП ТзОВ «Серет-інвест» Чайка П.М. директор ПАП «Паросток» Шкабар Є.М.

ЗВЕРНЕННЯ
Чорткiвської районної органiзації
Української Спiлки Ветеранiв Афганiстану
(воїнiв-iнтернацiоналiстiв)

Ми, члени Чорткiвської районної організацiї Української Спiлки Ветеранів Афганiстану (воїнiв-iнтернацiоналiстiв) розуміємо важливість збереження, примноження та популяризації національних культурних звичаїв та традицiй, якi становлять основу національної свідомості кожного народу. У сьогоднiшній непростий для України час вважаємо, що у формуваннi патріотичного поколiння дуже важливу роль відіграє працiвник культури. Вiд його професiоналiзму патріотичної свідомостi в цiлому залежить якiсть морального i патріотичного виховання молодого покоління.
Всi культурно-мистецькi заходи якi проводились Чорткiвським районним комунальним будинком культури менi К. Рубчакової під керівництвом Овод Й.Й. – надзвичайно професійнi, цікавi. Саме такі заходи є складовою патрiотичного виховання сучасної молодi.
Знаємо Овод Й.Й. як високопрофесійного керiвника та спецiаліста, людину чуйну, доброзичливу, моральну та патріотичну. З такими людьми добре працюється. Її авторитет є незаперечним не лише серед колег, а усієї чорткiвської спiльноти. Лише з такими відданими справi та Українi людьми можна будувати Державу, утверджувати її на мiжнародній аренi.
Вважаємо, що заслуженому працiвниковi культури України Йосифі Йосипiвнi ОВОД і надалi під силу тримати на високому ідейно-патрiотичному рiвнi культурно-просвiтницьку роботу.

За дорученням Чорткiвської районної органiзацiї Української Спiлки Ветеранів Афганістану (воїнів-інернаціоналістів)
Голова Спiлки Михайло Заблоцький.

Image

Без имени-1