На базі Чортківського державного медичного коледжу 30 жовтня 2015 року відбудеться науково-практична конференція “Історико-культурні пам’ятки Чортківщини у системі патріотичного виховання молоді” , на якій будуть обговорюватися питання, пов’язані з оборонно-фортифікаційними пам’ятками Чортківського краю, культовими та сакральними спорудами Чортківщини XVI–XIX століть, пам’ятками архітектури у літературі та мистецтві, місце замків, палаців, храмів та інших пам’яток у системі патріотичного виховання молоді краю, роль молоді в охороні, збереженні та популяризації пам’яток історії та культури регіону, Чортківщина у системі внутрішнього та міжнародного туризму регіону.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ”

ЧОРТКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ

ЧОРТКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Інформаційне повідомлення

Науково-практична конференція

“Історико-культурні пам’ятки Чортківщини у системі патріотичного виховання молоді”

Науково-практична конференція відбудеться у 30 жовтня 2015 року на базі Чортківського державного медичного коледжу у м. Чортків Тернопільської області.

Для обговорення на конференції пропонується наступна тематика:

– оборонно-фортифікаційні пам’ятки Чортківського краю;

– культові та сакральні споруди Чортківщини XVI – XIX століть;

– пам’ятки архітектури у літературі та мистецтві;

– місце замків, палаців, храмів та інших пам’яток у системі патріотичного виховання молоді краю;

– роль молоді в охороні, збереженні та популяризації пам’яток історії та культури регіону;

– Чортківщина у системі внутрішнього та міжнародного туризму регіону.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції 

За матеріалами конференції в кінці поточного року буде видано науковий збірник. Тези доповідей приймаються до 15 жовтня; матеріали доповідей приймаються до друку до 1 листопада 2015 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  1. Матеріали мають бути набрані в редакторі Word, подані у електронному та друкованому варіанті. Текст обсягом до 10 сторінок, шрифт – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
  2. Додатки та ілюстрації подаються у електронному варіанті (формат TIF, JPEG) з обов’язковою нумерацією та підписами.
  3. Посилання після тексту; індекси посилань – у тексті у квадратних дужках із висхідною нумерацією (наприклад, [2], [7, 3-5]); оформлення посилань згідно правил бібліографічного опису.
  4. На окремому аркуші подаються відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail).

Матеріали доповідей просимо надсилати не пізніше вказаного терміну

на електронну адресу Заповідника: nzzt@ukr.net

телефон для довідок: (03550) 2 41 52