Багато новин починають виглядати по іншому, якщо розглянути їх з точки зору маніпулятивних технік. Тернопільський інтернет-простір також не є безпечним з точки зору маніпулятивних технологій. Пора нам навчитися розпізнавати і припиняти спроби зневажати нами, як дурним стадом, яким ми і є в очах наших керманичів. Можливо, що деякі питання перестануть відволікати нашу увагу від дійсно важливих тем. Наша здатність протистояти такому маніпулюванню може стати першим кроком на шляху до побудови нової країни. Попереджений – означає озброєний!

Нижче викладені основні принципи маніпулювання масами з книги С. Зелніского «Маніпуляції масами та психоаналіз»:

1. Принцип першочерговості.

Суть даного методу заснована виключно на специфіці нашої психіки, яка влаштована таким чином, що властива приймати на віру інформацію, що поступила в обробку нашою свідомістю в першу чергу.

2. «Очевидці» подій.

Досить поширений обман, застосовуваний з метою впливу на аудиторію в потрібних маніпуляторам цілях, коли є нібито очевидці подій, які з необхідною щирістю повідомляють інформацію завчасно передану їм маніпуляторами, видаючи її за свою власну.

3. Образ ворога.

Подібний метод маніпулювання часто найбільш успішний, так як в даному випадку, шляхом штучного створення загрози та внаслідок цього загострення пристрастей, маси вже як би початково занурюються в стан схожий із зміненим станом свідомості.

4. Зсув акцентів.

У даному разі спосіб подачі матеріалів може здатися досить цікавим. Тобто відбувається якесь свідоме зміщення акцентів в матеріалі, який подається аудиторії. Коли відбувається зміщення акцентів, то щось не зовсім бажане для маніпуляторів підноситься на другому плані, а найбільш явно висвічується те, що необхідно їм.

5. Використання «лідерів думок».

У даному випадку будь-які маніпуляції масовою свідомістю відбуваються виходячи з поширеного переконання між маніпуляторами, що при здійсненні будь-яких дій купівельного або наслідувального характеру індивіди орієнтуються на т. з. лідерів думок. В якості лідерів думок можуть виступати різні фігури, які стали культовими або достатньо авторитетними для певної категорії населення.

6. Переорієнтація уваги.

У даному випадку стає можливим викласти практично будь-який по напруженню емоційної складової матеріал, але при цьому не викликати очікуваної бурі пристрастей. І стає можливим це виходячи з правила переорієнтації уваги, коли необхідна для приховування інформація як би відходить в тінь немов би випадково висунутих подій, які використовуються для відволікання уваги. У цьому випадку стає можливим подавати практично абсолютно будь-який матеріал, не побоюючись його небажаної (негативної) складової.

7. Емоційно заряджені.

Технологія маніпулювання в даному випадку заснована на такій властивості психіки індивіда, як емоційна заражуваність. У цьому випадку «зарядивши» потрібну інформацію необхідними емоціями (емоційної складової одержуваної інформації) стає можливим бар’єр розуму подолати, і викликати в індивіді вибух пристрастей, змусивши його переживати за якимось моментом почутої інформації.

8. Показна проблематика.

У даному випадку методика маніпулювання свідомістю мас не тільки виявляється досить ефективною, але і досить поширеною у сучасних мас-медіа. Суть її зводиться до наступного: в залежності від подачі одних і тих самих матеріалів можна добиватися різних, часом протилежних думок у аудиторії. Тобто якусь подію можна штучно «не помітити», а чогось навпаки, приділити підвищену увагу, та ще й на різних каналах телебачення.

9. Недоступність інформації.

Даний принцип маніпулятивних технологій ще називають інформаційною блокадою. Стає можливо подібне коли певна частина інформації, небажана для маніпуляторів – свідомо не допускається до ефіру.

10. Удар на випередження.

Вид маніпуляції, основний на завчасне викиді негативною для основної категорії людей інформації або компромату для конкуруючої угрупування в сфері політвиборі, коли дана інформація викликає максимальний резонанс, щоб гуртом, до часу подальшого надходження інформації та необхідності прийняття непопулярного рішення аудиторія втомилася від протесту і вже так не реагувала.

11. Неправдиве загострення пристрастей.

Спосіб маніпулювання мас-медіа-аудиторією, коли використовується неправдиве загострення пристрастей за рахунок підношення нібито сенсаційного матеріалу, в результаті чого психіка індивіда не встигає належним чином зреагувати, створюється непотрібний ажіотаж, інформація, яка подається маніпуляторами виявляється у фаворі при оцінці її індивідами. Тобто, в даному випадку помітно знижується критичність, яка висувається цензурою психіки, а це позначає, що маніпулятори досягають очікуваного результату.

12. Ефект правдоподібності.

У даному випадку основа для можливої маніпуляції складається з відомої складової психіки індивіда, коли він схильний вірити інформації, що не суперечить його внутрішньому “Я”. Тобто іншими словами, якщо за допомогою ЗМІ (телебачення, радіо, преса) ми стикаємося з інформацією, з якою внутрішньо не згодні (це якось суперечить інформації, яка вже знаходиться в нашому несвідомому), то ми свідомо перекриваємо подібний канал отримання інформації.

13. Ефект «інформаційного штурму».

У даному випадку варто говорити про застосовуваних маніпуляторами способів, спрямованих на невмотивовано величезну кількість інформації, яка подається аудиторії, в результаті чого серед потоку непотрібної та надлишкової інформації втрачається істина. Та й самі індивіди, які піддавалися подібній формі маніпулювання просто втомлюються від потоку інформації, а значить вже здатність до аналізу її стає помітно зниженою, а значить у маніпуляторів з’являється можливість приховати інформацію, потрібну їм, але небажану для демонстрації широким масам.

14. Зворотний ефект.

У даному випадку відбувається така кількість негативної інформації на адресу будь-якого діяча, що ця інформація досягає прямо протилежного ефекту, і замість очікуваного засудження подібний діяч починає викликати жалість. А це означає, що маніпулятивні технології знову стають дієвими.

15. Буденна розповідь, або зло з людським обличчям.

Розглянутий нами тип проведення масової маніпуляції стає можливим, коли інформація, яка може викликати небажаний ефект, вимовляється досить звичайним тоном, начебто нічого дивного і тим більше страшного не відбувається. В результаті подібної форми підношення інформації, якась критична інформація при проникненні в свідомість слухачів як би втрачає свою актуальність.

16. Однобічність висвітлення подій.

У даному випадку маніпулятивність методики, яка застосовується, спрямована на однобічність висвітлення подій, коли надається можливість висловитися лише одній стороні процесу, в результаті чого досягається помилковий (прихований, маніпулятивний) ефект при можливій інтерпретації що подаються в матеріалі подій, фактично подібну інтерпретацію виключаючи.

17. Принцип контрасту.

Цей вид маніпуляції стає можливим, коли необхідна інформація подається на тлі іншої, первинно негативної, і негативно сприймається більшістю аудиторії.

18. Схвалення мнимого більшості.

Застосування даної методики маніпулювання масами засновано на такому специфічному компоненті людської психіки як допустимість вчинення будь – яких дій (вчинків) після початкового схвалення їх будь-якими іншими індивідами. Тобто, вже можна говорити про те, що в психіці стирається якийсь бар’єр критичності (і по відношенню до самого себе, і щодо одержуваної інформації) після того, як ця інформація викликала схвалення у інших людей.

19. Експресивний удар.

При реалізації, даний принцип повинен зробити ефект психологічного шоку, коли належного ефекту маніпулятори домагаються навмисним транслювання жахів сучасного життя індивідів, що викликає першу реакцію протесту (за рахунок різкого підвищення емоційної складової психіки), і бажання будь-що покарати винних. При цьому, що вже казати, що акценти при подачі матеріалу можуть бути цілком свідомо зміщені в бік непотрібних маніпуляторам конкурентів або проти інформації, що здається їм небажаною.

20. Помилкові аналогії, або диверсії проти логіки.

Дана маніпуляція дуже небезпечна, тому що фактично усуває справжню причину в будь-якому питанні, замінюючи її помилковою аналогією. Наприклад, відбувається неправильне зіставлення різних, як би вже і взаємовиключних наслідків, які в даному випадку видаються за одне. Тобто жодним чином не простежується логічна складова у низці питань мало не протилежного характеру, але маніпуляторами це впевнено видається за нібито один причинно-наслідковий ланцюжок.

21. Штучне прораховування ситуації.

У цій ситуації, для вирішення будь-яких задач маніпуляторами викидається на ринок безліч різної інформації, тим самим відстежується інтерес громадськості, і інформація, яка не отримала актуальність, в подальшому виключається, а решта підноситься за допомогою численних маніпулятивних технік для повного досягнення маніпуляторами запрограмованого успіху.

22. Маніпулятивне коментування.

За допомогою необхідного маніпуляторам акценту висвітлюється та чи інша подія. При цьому будь-яка небажана для маніпуляторів подія при використанні подібної техніки часто може прийняти і протилежне забарвлення. Як мовиться, все залежить виключно від того, як ви піднесете той чи інший матеріал, з якими коментарями.

23. Ефект присутності.

Посилання на присутність на будь-якій події дозволяє направити маніпулятивну методику на максимальне досягнення необхідного результату. За принципом – очевидець завжди правий. А психіка мас-медіа-аудиторії, в даному випадку, робить відкритою пропускну систему вступу подібної інформації, фактично без будь-якого аналізу її. Повністю довіряючи особам, які знаходяться в гущі подій.

24. Допуск (наближення) до влади.

Подібний вид маніпуляції має велику кількість різних форм і може зачіпати практично всі без винятку сторони життя, і має, здається, історичні перспективи свого існування (тобто дісталася психіці сучасної людини філогенетичним шляхом).

25. Повторення.

Подібний спосіб маніпулювання частково досить простий і унікальний. Необхідно всього лише багаторазове повторення будь-якої інформації, щоб подібна інформація осіла в пам’яті аудиторії і надалі була нею використана.

26. Правда – наполовину.

Цей метод маніпуляції відомий досить давно, і полягає в тому, що публіці підноситься тільки частина достовірної інформації, в той час як інша частина, що пояснює можливість існування першої частини, маніпуляторами приховується. Завдяки цьому в суспільстві утворюються негативні емоції, спрямовані на досягнення маніпуляторами власних цілей.

Пише Реально