Pawluk

Концептосфера поезії Ігоря Павлюка (на прикладі збірки «Перевізник мрій»)

Павлюк Ігор. Перевізник мрій: Книга лірики. – Харків: Майдан, 2019. – 352 с. Індивідуально-авторський стиль Ігоря...